1. Spotykamy się na pierwszą sesję mentoringową, podczas której przedstawiam Ci indywidualny plan działania dla Ciebie oraz ustalamy cele do realizacji.
  2. Sesje mentoringowe/konsultacje – spotykamy się online za pomocą komunikatora internetowego. Spotkanie trwa godzinę (pierwsze 2h). Podczas spotkania omawiamy dane zagadnienie, wytyczamy kroki do dalszej realizacji.
  3. Po dokonaniu zakupu programu mentoringowego wysyłam do Ciebie krótką ankietę z pytaniami wraz z umową do podpisania. 
  4. Zakończenie mentoringu przed upływem 6 tygodnie nie jest możliwe. Kupując mentoring i rozpoczynając współpracę zobowiązujesz się do zapłaty  całości kwoty, nawet jeśli będziesz chciała zrezygnować przed upływem 6 tygodni. Obowiązuje nas umowa w rozumieniu art. 734 par. 1 Kodeksu Cywilnego niezależnie od czasu trwania.
  5. Możesz odstąpić od umowy do 30 dni po zakupie, pod warunkiem, że nie rozpoczęłyśmy jeszcze współpracy. Dostajesz wtedy pełen zwrot pieniędzy.
  6. Po zakupie jesteś zobowiązana rozpocząć program mentoringowy w umówionym terminie. Umawiamy się na termin rozpoczęcia, który jest zobowiązujący. Możesz przesunąć termin rozpoczęcia jeden raz.
  7. Jeżeli nie jesteś w stanie stawić się na umówioną sesję/konsultację, proszę daj mi znać 24 h wcześniej. Zaplanowaną sesję/konsultację możesz przełożyć maksymalnie na 24 h przed spotkaniem, w innym przypadku spotkanie przepada. Sesja, na którą nie stawisz się bez uprzedzenia, przepada. Sesję umawiamy najpóźniej na 24h przed wyznaczonym dniem spotkania.
  8. Niestawienie się na sesję/konsultację o umówionej godzinie z Twojej winy skutkuje skróceniem czasu trwania rozmowy.